Tuần sinh hoạt định hướng & ứng dụng CNTT vào học tập khóa 28 (Đợt 2 Ngày 25.7.2017)

Sinh viên cập nhật thông tin Thời Khóa Biểu vào Thứ 7 mỗi tuần tại đây:

Tải file tại đây ;

 

Quay lại