Các môn học chung: Chính Trị - Pháp Luật - Chuyên Đề (updated 30.7)

Lịch học các môn : CHÍNH TRỊ & PHÁP LUẬT
Nghề: QTM, ANM, TKDH, LT MOBILE.

Tải file tại đây ;

 

Quay lại