THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌC TẬP
 

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian học

Trường An ninh mạng iSPACE thông báo về việc thay đổi giờ học đối với sinh viên, nội dung cụ thể sinh viên xem file đính kèm:

Trân trọng,                                                                                                                                                                   Phòng Đào tạo                                                

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại