THÔNG BÁO KHẢO SÁT VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP
 

THÔNG BÁO

Về việc khảo sát việc làm của Sinh viên sau khi tốt nghiệp

Trường An ninh mạng iSPACE thông báo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp, nội dung cụ thể xem file đính kèm:

Trân trọng,                                                                                                                                                                   Phòng Đào tạo                                                

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại