CÔNG BỐ ĐIỂM MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ KHÓA 26 TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2018
 

Phòng đào tạo thông báo các lớp nghề Quản trị mạng máy tính 26CCHT02, 26CLHT02 và An ninh mạng 26CCAN01 chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt tháng 04/2018 như sau:

1. Bảng điểm tổng kết tất cả các môn học.
2. Hồ sơ nhập học còn thiếu và hình 4x6 để làm bằng Tốt nghiệp (áo trắng +cà vạt). Hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 31/03/2018. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và hình để gửi về P. Đào tạo. 
Các bạn vui lòng xem file đính kèm. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên còn nợ môn vui lòng liên hệ Phòng đào tạo đăng kí trả nợ môn trước ngày 24/03/2018 để được dự thi tốt nghiệp. Mọi khiếu nại về điểm Phòng đào tạo không giải quyết sau ngày 24/03/2018.
Hotline: 0938 205 266

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại