CÔNG BỐ ĐIỂM MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ KHÓA 26 ĐỒ HỌA, LẬP TRÌNH TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2017
 

Phòng đào tạo thông báo các lớp nghề Thiết kế đồ họa 26CCDH02, 26CLDH02 và Lập trình máy tính 26CCLM02 chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt tháng 12/2017 như sau:

1. Bảng điểm tổng kết tất cả các môn học.
2. Hồ sơ nhập học còn thiếu và hình 4x6 để làm bằng Tốt nghiệp (áo trắng +cà vạt). Hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 30/11/2017. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và hình để gửi về P. Đào tạo. 
Các bạn vui lòng xem file đính kèm. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên còn nợ môn vui lòng liên hệ Phòng đào tạo để đăng kí trả nợ môn trước ngày 28/11/2017 để được dự thi tốt nghiệp cùng với lớp. Mọi khiếu nại về điểm Phòng đào tạo không giải quyết sau ngày 28/11/2017.
Hotline: 0938 205 266

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại