THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 02 THÁNG 9 NĂM 2017
 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ Quốc khánh 02/09

Trường Co đăng nghề CNTT iSpace trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên nhà trường về việc nghỉ lễ Quốc khánh năm 2017, thời gian cụ thể như sau:
  • Sinh viên được nghỉ lễ 06 ngày: Từ ngày 30/08/2017 đến hết ngày 04/09/2017.
  • Sinh viên đi học lại theo thời khóa biểu vào thứ Ba ngày 05/09/2017
     Chúc các bạn có 1 kỳ  nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.                                                                                                               Trân trọng!                                                                                                                                                                  Phòng Đào tạo                                                                    

 

Quay lại