THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THI TN THÁNG 05.2017
 

P. Đào tạo thông báo cho sinh viên các lớp AN NINH MẠNG, QUẢN TRỊ MẠNG, thi TN đợt tháng 05/2017 nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm bắt đầu từ ngày 13/06/2017.

- Thời gian: 08 giờ 30 đến 17 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8 giờ 30 đến 12 giờ
-  Liên hệ: P. Đào tạo (Cô Trang) - 0938 205 266
P/s: P. Đào tạo không giải quyết các trường hợp xin cấp lại nên các bạn photo công chứng thành nhiều bản để sử dụng
Thân mến!

 

Quay lại