CẬP NHẬT BẢNG ĐIỂM VÀ HỒ SƠ SINH VIÊN CÁC LỚP CHUẨN BI TỐT NGHIỆP ĐỢT TÔT NGHIỆP THÁNG 05.2017
 

Phòng đào tạo thông báo đến các bạn sinh viên đã bảo vệ đồ án TN đợt tháng 05/2017 các lớp nghề Quản trị mạng 25CCHT01,25CLHT03, 26TCHT02 và An ninh mạng 25CCAN02-04, 25CLAN01 chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2017 như sau:
1. Bảng cập nhật mới nhất điểm tổng kết tất cả các môn học.
2. Hồ sơ nhập học
3. Tất cả SV phải nộp 4 hình 4x6 để làm bằng TN (phông xanh - nam: áo trắng +cà vạt, nữ: áo trắng). 
Thời hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 15/05/2017. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và hình để gửi về P. Đào tạo. 
Các bạn vui lòng xem file đính kèm. 
Phòng đào tạo đã thông báo và nhắc nhở nhiều lần về điều kiện dự thi TN: Không nợ môn, bảo vệ đồ án đạt, hoàn tất hồ sơ + ảnh, hoàn tất học phí nhưng đến nay vẫn còn rất nhiều bạn sinh viên không thực hiện đúng quy định. Mọi trường hợp vi phạm sẽ không được dự thi TN.
 
Hotline: 0938 205 266

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại