THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/04 VÀ 01/05
 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ lễ 30/04/ và 01/05 đến sinh viên toàn trường

Trường CĐN CNTT iSpace trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên toàn trường về việc nghỉ lễ 30/04 và 01/05 năm 2017, thời gian cụ thể như sau:

  • Sinh viên được nghỉ lễ 04 ngày: Từ ngày 29/04/2017 đến hết ngày 02/05/2017.
  • Sinh viên đi học lại theo thời khóa biểu vào thứ tư ngày 03/05/2017. 
  •  Chúc các bạn có 1 kỳ  nghỉ lễ vui vẻ và an toàn.                                                                                                               Trân trọng,                                                                                                                                                                   Phòng Đào tạo                                                                    

 

Quay lại