THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHÓA 24 ĐỢT THI TN THÁNG 05/2016
 

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên các lớp AN NINH MẠNG, QUẢN TRỊ MẠNG thi TN đợt tháng 05/2016 nhận Bằng tốt nghiệp bắt đầu từ ngày 15/04/2017

- Thời gian: 8 giờ 30 đến 17 giờ các ngày thứ 3 - 5.
                    Thứ 7 từ 8 giờ 30 đến 15 giờ
-  Liên hệ: Cô Trang P. Đào tạo 
- Điện thoại: 0938 205 266
- Yêu cầu: Xuất trình CMND hoặc giấy tờ khác có ảnh (thẻ SV, GPLX, ...)
Chú ý: Trường hợp nhận thay phải có giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan chính quyền.
Thân mến!

 

Quay lại