CÔNG BỐ ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ KHÓA 25 NGHỀ QTM VÀ ANM ĐỢT TN THÁNG 05.2017
 

Phòng đào tạo thông báo các lớp nghề Quản trị mạng 25CCHT01,25CLHT03, 26TCHT02 và An ninh mạng 25CCAN02-04 chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2017 như sau:
1. Bảng điểm tổng kết tất cả các môn học.
2. Hồ sơ nhập học còn thiếu và hình 4x6 để làm bằng TN (áo trắng +cà vạt). Hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 05/05/2017. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và hình để gửi về P. Đào tạo. 
Các bạn vui lòng xem file đính kèm. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên còn nợ môn vui lòng liên hệ về phòng đào tạo để đăng kí trả nợ môn trước ngày 28/04/2017 để được dự thi tốt nghiệp cùng với lớp. Mọi khiếu nại về điểm P. ĐT không giải quyết sau ngày 28/04/2017.
Hotline: 0938 205 266

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại