THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ SINH VIÊN KHOÁ 24 CHUẨN BỊ THI TN
 

Phòng đào tạo thông báo các lớp 24CCHT02, 24CCAN02, 25CLHT01 chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2016 như sau:
1. Bảng điểm tổng kết tất cả các môn học.
2. Bổ sung hồ sơ nhập học còn thiếu và hình 4x6 để làm bằng TN (áo trắng = cà vạt). Hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 05/05/2016. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và hình để gửi về P. Đào tạo. 
Các bạn vui lòng xem file đính kèm. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên còn nợ môn vui lòng liên hệ về phòng đào tạo để đăng kí trả nợ môn trước ngày 29/04/2016 để được dự thi tốt nghiệp cùng với lớp. Mọi khiếu nại về điểm P. ĐT không giải quyết sau ngày 29/04/2016.
Hotline: 0938 205 266

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại