Sổ tay sinh viên (09.2015)
 

Sổ tay sinh viên

MỤC LỤC

***

I.  GIỚI THIỆU

1. Các cơ sở đào tạo

2. Mục tiêu và Nhiệm vụ

3. Các chuyên ngành đào tạo

II. NHỮNG QUY ĐỊNH – QUY CHẾ

1. Quy chế đào tạo

2. Quy định về tổ chức, coi thi, và thi

3. Quy định về thực tập tốt nghiệp, thực hiện đồ án và bảo vệ tốt nghiệp

4. Nội quy sinh viên

5. Quy định cấp và sử dụng thẻ sinh viên

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIỆN ÍCH HỌC TẬP

1. Phong trào Thể dục thể thao

2. Phong trào Văn hóa Văn nghệ

3. Giao lưu với người thành đạt

4. Các cuộc thi

5. Câu lạc bộ

6. Thư viện

7. Hệ thống Internet – Wifi

8. Xưởng thực hành

IV. THÔNG TIN VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

1. Các trang web thông tin

2. Thông tin liên hệ


Sinh viên vui lòng xem chi tiết tại: Sô tay sinh viênQuay lại