Văn bản - Quy định
Quy chế tổ chức đào tạo (7.2012)
Quy chế đào tạo được nhà trường ban hành dựa trên cơ sở quy định của Bộ Lao Động Thương Bình và Xã Hội. Quy chế này áp dụng cho tất cả sinh viên đang theo học tại hệ thống đào tạo Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE trên cả nước. can ho sunview town
chi tiết
Quy định về việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên (9.2014)
Cấp và sử dụng thẻ sinh viên (SV) nhằm đảm bảo cho việc quản lý SV của Trường đúng theo quy định của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội; nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong học tập và rèn luyện của SV, góp phần xây dựng môi trường học tập văn minh, lịch sự và tạo thuận lợi cho công tác bảo vệ trật tự an toàn nhà trường. may pha ca phe
chi tiết
Quy chế rèn luyện Sinh viên iSPACE (11.2011)
Quy chế rèn luyện Sinh viên được nhà trường ban hành dựa trên cơ sở quy định của Bộ Lao Động Thương Bình và Xã Hội. Quy chế này áp dụng cho tất cả sinh viên đang theo học tại hệ thống đào tạo Trường Cao Đẳng An Ninh Mạng iSPACE trên cả nước. may pha cafe
chi tiết
Sổ tay sinh viên (09.2015)
Sổ tay sinh viên
chi tiết