Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng: Liên thông đại học ngành CNTT 2015
 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG CẤP NGHỀ,

CAO ĐẲNG, CAO ĐẲNG NGHỀ LÊN ĐẠI HỌC

NĂM 2015

 

I.    ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

           Người có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề cùng ngành dự thi.


Vui lòng xem chi tiết: Thông báo tuyển sinh liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề lên đại học năm 2015 


 

Quay lại