Tin 24h
CÔNG BỐ ĐIỂM MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ KHÓA 26 TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 4/2018 ( 17/03/2018)
Lịch học trải nghiệm trên thao trường An ninh mạng ( 17/01/2018)
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2018 VÀ TẾT NGUYÊN ĐÁN-XUÂN MẬU TUẤT ( 27/12/2017)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ CHUYÊN ĐỀ THÁNG 12 ( 27/12/2017)
CÔNG BỐ ĐIỂM MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ KHÓA 26 ĐỒ HỌA, LẬP TRÌNH TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 12/2017 ( 22/11/2017)
CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 10/2017 ( 18/10/2017)
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 02 THÁNG 9 NĂM 2017 ( 26/08/2017)
THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẦU VÀO KHÓA 26 (CHÍNH QUY - LIÊN THÔNG) ( 01/08/2017)
THÔNG BÁO LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN KHÓA 25 THI TN ĐỢT THÁNG 03,05/2017 VÀ KHÓA 24 CS THỦ ĐỨC THI TN ĐỢT THÁNG 03/2017 ( 03/07/2017)
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THI TN THÁNG 05.2017 ( 20/06/2017)
THÔNG BÁO CHUYỂN CƠ SỞ ( 24/05/2017)
CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 05/2017 ( 16/05/2017)
THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG ĐỢT TN THÁNG 05/2017 ( 08/05/2017)
CẬP NHẬT BẢNG ĐIỂM VÀ HỒ SƠ SINH VIÊN CÁC LỚP CHUẨN BI TỐT NGHIỆP ĐỢT TÔT NGHIỆP THÁNG 05.2017 ( 08/05/2017)