Thời khóa biểu Quận 5
Các bạn vui lòng download file về máy!
25CCAN03_2017 (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
25CCAN02 & 04 :ANM - 2017 (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
26CCDH02_2017 (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
26CCLM02_2017 (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
27CCDH01_ĐH (update 25.3);    ( 25/03/2017 )
27CCAN02_2017 (update 25.3);    ( 25/03/2017 )
26CCAN01_2017 (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
26CCHT02_2017 (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
27CCLM02_ LT (updated 25.3);    ( 25/03/2017 )
27CCHT01_2017 (update 25.3);    ( 25/03/2017 )
25CCHT01_2017 (updated 31.12);    ( 30/12/2016 )
Lịch ôn & thi TN khóa 25 ngành TKĐH & LTMB (update 24.12);    ( 23/12/2016 )
27CCAN, HT02 Tháng 4 và 9/2016 : ANM & QTM (updated 22.10);    ( 22/10/2016 )
Các môn học chung: Chính Trị - Pháp Luật - Chuyên Đề (updated 6.9);    ( 06/09/2016 )
Chuyên đề của hãng: các lớp QTM_ANM - Quý 2/2015 (updated 27.11);    ( 28/11/2015 )