CÔNG BỐ ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC VÀ HỒ SƠ KHOÁ 25CCHT01, 25CLHT03, 25CCAN02,04 CHUẨN BỊ THI TN
 

Phòng đào tạo thông báo các lớp 25CCHT01, 25CLHT03, 25CCAN02,04 & 26TCHT02 chuẩn bị thi tốt nghiệp đợt tháng 05/2017 như sau:
1. Bảng điểm tổng kết tất cả các môn học.
2. Bổ sung hồ sơ nhập học còn thiếu và hình 4x6 để làm bằng TN (áo trắng + cà vạt). Hạn bổ sung hồ sơ trước ngày 15/04/2017. Lớp trưởng các lớp có nhiệm vụ tập hợp hồ sơ và hình để gửi về P. Đào tạo. 
Các bạn vui lòng xem file đính kèm. 

Lưu ý: Tất cả sinh viên còn nợ môn vui lòng liên hệ về phòng đào tạo để đăng kí trả nợ môn trước ngày 15/04/2017 để được dự thi tốt nghiệp cùng với lớp. Mọi khiếu nại về điểm P. ĐT không giải quyết sau ngày 15/04/2017.
Hotline: 0938 205 266 - Chị Ngọc.

 

Tải thông báo tại đây

 

 

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại