CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN MÔN ĐỢT 48 (KHÓA 26,27)
 

P. Đào tạo thông báo về việc miễn môn và miễn học phí môn học của các bạn sinh viên khóa 26, 27 đợt miễn môn 48

Các bạn vui lòng xem file đính kèm.
- Điểm môn học được miễn sẽ chuyển vào điểm tổng kết môn học tương ứng với những môn học có ở từng học kỳ.
- Nếu sinh viên muốn học lại môn học (đã được miễn) để cải thiện điểm thì học phí môn học sẽ không được khấu trừ vào học phí.
Mọi thắc mắc liên hệ cô Trang, điện thoại 0938 205 266 
Trân trọng!

Tải thông báo tại đây

 

Quay lại