Tin 24h
CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN MÔN ĐỢT 46 (KHÓA 26) ( 28/09/2015)
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT TN THÁNG 09/2015 ( 28/09/2015)
THÔNG BÁO CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09/2015 ( 17/09/2015)
VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN ISPACE - NGÀY HỘI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIETTEL ( 11/09/2015)
THÔNG BÁO BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẦU VÀO CÁC LỚP QUẢN TRỊ MẠNG, AN NINH MẠNG, LẬP TRÌNH MOBILE ĐỢT THI TN THÁNG 09.2015 ( 07/09/2015)
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TỔNG KÊT MÔN HỌC CÁC LƠP LẬP TRÌNH MOBILE ĐỢT TN THÁNG 09.2015 ( 05/09/2015)
THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ ĐIỂM TỔNG KẾT MÔN HỌC CÁC LỚP QUẢN TRỊ MẠNG & AN NINH MẠNG ĐỢT TN THÁNG 09.2015 ( 05/09/2015)
VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN ISPACE - NGÀY HỘI PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG ( 04/09/2015)
THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 09.2015 CÁC NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG, AN NINH MẠNG VÀ LẬP TRÌNH MOBILE ( 03/09/2015)
Bộ GDĐT - Quy định đào tạo liên thông trình độ đại học (hiệu lực 4.6.2015) ( 05/08/2015)
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CÁC LỚP THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐỢT THI TN THÁNG 06/2015 ( 15/06/2015)
THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 (DÀNH CHO NHỮNG SV THI TN NGÀY 05/06/2015 CHƯA ĐẠT) ( 09/06/2015)
LỊCH HỌC CHUYÊN ĐỀ NEXANS ( 01/06/2015)
LỊCH THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 06/2015 (MỚI) ( 30/05/2015)