Tin 24h
Thông báo lịch thi và ôn thi Tốt nghiệp đợt tháng 08/2014 - lớp 20CCHT01, 23CLHT01,03 ( 17/07/2014)
Thông báo v/v công bố danh sách sinh viên nhận bằng Tốt nghiệp và gia hạn thời gian đăng kí dự lễ tốt nghiệp đợt 28/06/2014 ( 17/06/2014)
Thông báo v/v công bố kết quả thi tốt nghiệp ngành TKDH, QTM đợt 30.05.2014 và kết quả thi lần 2. TB về việc bổ sung hồ sơ để tốt nghiệp ( 12/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 LỚP 23CCLM06 ( 12/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 LỚP 23CCDH06 ( 12/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 LỚP 23CCHT06 - 23CCAN06 - 23TCHT06 ( 12/06/2014)
Thông báo v/v kết quả thi tốt nghiệp lần 2 lớp 01CLKT01, 04CCKT03 ( 06/06/2014)
Thông báo v/v đăng ký dự lễ nhận bằng tốt nghiệp khóa 16CCHT (tất cả SV đăng kí thi cùng khóa 16), 01CCTC03, 04CCKT03, 01CLKT01 và khóa 15 ( 04/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 5 LỚP 05CCKT01 ( 04/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 5 LỚP 03CCDH03 ( 04/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 5 LỚP 22CCHT01 ( 04/06/2014)
THÔNG BÁO HỌC PHÍ HỌC KỲ 5 LỚP 01CCAN01 ( 04/06/2014)
Thông báo v/v bổ sung hồ sơ tốt nghiệp lớp 04CCKT03, 01CCTC03, 01CLKT01 (Gấp) ( 04/06/2014)
TB: Kế hoạch thực hiện đề tài, thực tập tốt nghiệp và bảo vệ tốt nghiệp khóa – lớp 05CCKT01 trình độ CĐN – Nghề Kế Toán Doanh Nghiệp) ( 27/05/2014)