Tin 24h
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP QUẢN TRỊ MẠNG VÀ THIẾT KẾ ĐỒ HỌA ĐỢT THÁNG 06/2015 ( 06/05/2015)
Thông báo v/v công bố bảng điểm tổng kết các môn học và danh sách sinh viên thiếu hồ sơ nhập học các lớp QTM đợt TN tháng 06/2015 ( 06/05/2015)
Thông báo về việc công bố điểm tổng kết môn học của các lớp QTM khóa trước đợt TN tháng 06/2015 ( 06/05/2015)
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN MÔN ĐỢT 43-44 (KHÓA 25) ( 27/04/2015)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC ĐỢT THI TN THÁNG 10,11/2014 ( 06/02/2015)
THÔNG BÁO HOÀN TẤT HỐ SƠ ĐẦU VÀO VÀ HÌNH LÀM BẰNG TỐT NGHIỆP ( 19/01/2015)
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT ÂM LỊCH ẤT MÙI NĂM 2015 ( 13/01/2015)
THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2015 ( 30/12/2014)
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THI TN THÁNG 11/2014 CỦA LỚP QUẢN TRỊ MẠNG VÀ AN NINH MẠNG ( 20/12/2014)
THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI ĐỢT THI TN THÁNG 10/2014 CỦA LỚP KẾ TOÁN VÀ ĐỒ HỌA ( 24/11/2014)
CÔNG BỐ DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 11/2014 ( 24/11/2014)
THÔNG BÁO NGHỈ LỄ NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2014 ( 17/11/2014)
THÔNG BÁO CÔNG BỐ ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CÁC LỚP KẾ TOÁN VÀ ĐỒ HỌA ĐỢT THI NGÀY 31/10/2014 ( 14/11/2014)
THÔNG BÁO LỊCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 11/2014 CÁC LỚP 01CCAN01, 21CCHT01, 22CCHT01 VÀ CÁC LỚP QTM KHÓA TRƯỚC (MỚI) ( 11/11/2014)